Ebausk arvude müstilisse mõjusse on levinud kõigis maailma kultuurides. Arvatakse, et mõned numbrid või arvud toovad õnne, samas mingeid teisi peetakse halbadeks enneteks.

Näiteks leidub Ameerika Ühendriikides tuhandeid hooneid, mille 13. korrust selle arvu halvaendelisuse tõttu ei tähistata ja paljud üürilised eelistavad sellel korrusel elamist vältida.

See ei tähenda, et taolistes hoonetes laiutab 12. ja 14. korruse vahel tühimik, vaid näiteks on terve 13. korrus kasutusele võetud tehnoruumi või laopinnana — või lihtsalt ümber nimetatud 14. korruseks.

Samamoodi leidub Hiinas ja mõnel pool mujal Aasia idapiirkonnas maju, millel pole neljandat korrust, ja isegi selliseid hooneid, kus „puuduvad“ kõik korrused, mida tähistavas numbrikombinatsioonis sisaldub 4, sealhulgas korrused 40–49.

Millest taoline kartus nelja ees ehk tetrafoobia? Asi on selles, et number neli (四 — „sì“) hääldub mandariini keeles väga sarnaselt sõnaga „surm“ (死 — „sǐ“).

Umbes samamoodi sarnanevad need sõnad teineteisega ka wu (šanghai), kantoni, hakka ja min nani murdes ning vietnami, korea ja jaapani keeles.

Nii väldivadki piirkonna rahvad aadressides ja korruste nimetamisel „surmanumbri“ kasutamist, mistõttu võib Hiinas ja mitmel pool mujal Ida-Aasias kohata viiekümnekorruselisi hooneid, millel ainelisi korruseid pole rohkem kui 35.