Konkreetne edetabel on võetud raporti ühe samba alt, nimelt kodanike hoiakud suhtumisel turistidesse. Ritta on pandud 140 riiki. Eesti mahub õnneks siiski turistidesõbralikuma esimese poole sisse, võrdselt näiteks Brasiilia, Türgi ja Suurbritanniaga.

Turistidevaenulikud riigid:
Turistidesõbralikud riigid:
  • 1. Island
  • 2. Uus-Meremaa
  • 3. Maroko
  • 4. Makedoonia
  • 5. Austria
  • 6. Senegal
  • 7. Portugal
  • 8. Bosnia-Hertsegoviina
  • 9. Iirimaa
  • 10. Burkina Faso

Edetabelid avaldati ka CNN-i leheküljel.