Rootsi otsustas suure põgenikevoolu tõttu kehtestada ajutiselt taas piirikontrolli.
Piirikontroll kehtestatakse kümneks päevaks eelkõige Rootsi ja Taani vahelisel sillal ning Saksamaalt ja Taanist tulevate aluste saabumiskohtades.

Esialgu on Rootsi teatanud, et Soome ning Norra piirile kontrolli ei kehtestata, samuti ei puuduta piirikontrolli taastamine kõiki lennujaamasid ja sadamaid. Politsei otsustab, kus ja millal kontrolli teostatakse.

Siseminister Anders Ygemani sõnul taastatakse piirikontroll pagulastevooga toimetuleku kergendamiseks ja riigi siseturvalisuse tagamiseks.
Rootsi saabub üle 10 000 põgeniku nädalas ja riigi võimekus neid vastu võtta on otsas.