Eesti avastamata aarete konkursil hinnati parimaks kohaliku toidutraditsiooni sihtkohaks Hiiumaa. Teine koht läks Romantilisele Rannateele ning kolmandaks tuli Seto Külavüü.

EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on võitjad kõik osalejad, sest mõtlesid oma sihtkoha pakkumise läbi ning leidsid nii üles nii rõhutamist väärivad tugevad kui ka arendamist vajavad nõrgemad kohad. "Kokkuvõttes näitas konkurss, et meil on tugevad toidutraditsioonid, mida võib uhkusega näidata kõigile külastajatele."

Turismi- ja toiduvaldkonna ekspertidest koosnev žürii ei hinnanud ainult toitu, vaid laiemat tervikut. "Parima toiduturismi sihtkoha valimisel pidasime silmas toidukultuuri tihedat seost teiste turismitoodete ja -teenustega, pakkumise jätkusuutlikkust ning järjepidevust toodete ja teenuste arendamisel," selgitas Mutso.

Hindamisel olid veel olulised ka kliendile suunatus ja kogukonna kaasamine. "Sihtkohtade avatus eri koostöövormidele on väga oluline, sest võimaldab tõsta pakutava kvaliteeti ja suurendada ka mitmekesisust," lisas Mutso.

Hiiumaa esindaja Heleri Uusi sõnul andis konkursil osalemine andis veel ühe hea põhjuse uusi turundustegevusi plaanida, et võita nii siseturisti südant kui koguda tuntust rahvusvahelistel turgudel.

Kokku osales sel aastal konkursil 9 omanäolist ja suure toiduturismi potentsiaaliga sihtkohta: Hiiumaa, Kihnu, Lahemaa mõisaköögid ja kõrtsid, Loode-Eesti – rannarahva radadel, Peipsimaa, Prangli - Eesti põhjavärav, Romantiline Rannatee, Seto Külavüü ja Soomaa.

EASi turismiarenduskeskuse korraldatud konkurss "Eestimaa avastamata aarded 2015. Turism ja kohalik toidutraditsioon" on seotud Euroopa Komisjoni poolt kaheksa aastat tagasi algatatud projektiga European Tourist Destinations of Excellence (EDEN).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid