AS Tallink Grupp juhatuse esimees Janek Stalmeister pani alguse Tallinki uue generatsiooni LNG kiirlaeva ehitamisele, vajutades käima masina, mis lõikab terasplaatidest välja plokkide detaile, millest hiljem uus laev kokku pannakse.

Esimese nupulevajutusega lõigati välja uue laeva kõige esimese valmistatava ploki esimene terasdetail. Lõikamisprotsess toimus teraselõikuse kõrge temperatuuri jahutamiseks veega täidetud basseinis.

Uue laeva pikkus saab olema 212 meetrit ning veeväljasurve 49 000 tonni. Laev hakkab seilama Tallinna ja Helsingi vahel Tallink Shuttle´i kaubamärgi all, võttes korraga peale kuni 2800 reisijat.

Laeva maksumuseks kujuneb ligi 230 miljonit eurot ning see valmib Meyer Turku laevatehases 2017. aasta alguses. Uuel alusel saab tööd ligi 300 inimest.

Keskkonnasõbralik alus kasutab kütusena veeldatud maagaasi, mis vastab Läänemere kõige karmimatele keskkonnanõuetele. 27-sõlmelist kiirust arendava kiirlaeva keskkonnasõbralikkus väljendub ka energiaefektiivsuses võrreldes seniste Tallink Shuttle kiirlaevadega. Uuenduslik keredisain võimaldab vähendada vee survet laevakerele ning tagab hea liikumisvõimekust rasketes jääoludes. Ka sadamates toimuvate laadimis- ja lossimisprotsesside kiirendamine on antud laevaga seoses võetud suurema tähelepanu alla.

Tallink finantseerib uue laeva ehitamist 184 millioni eurose pikaajalise laenuga Nordea Pangast, mida käendab Soome Ekspordiagentuur “Finnvera”.

Töönime NB1391 kandva laeva kujundamis- ja planeerimisfaas kestis 6 kuud, nüüd alustati laevaplokkide väljalõikamist terasest vastavalt 3D mudelile.

Kiilupanek on planeeritud juba käesoleva aasta lõpuks ning laeva valmimine 2017. aasta alguseks.