Üldreegel on see, et kui pilet on ostetud algpunktist lõpppunkti ning üks lend jääb ära või hilineb, siis on lennufirmal kohustus toimetada reisija 24 tunni jooksul reisi algpunktist lõpppunkti.

Seega – kui on tegemist ümberistumisega reisiga (näiteks Tallinn-Helsingi-Bangkok), siis esimese lennu hilinemise puhul on lennufirmal kohustus reisija ümber broneerida sobivale järgmisele lennule. Kui edasilend on alles järgmisel päeval, siis broneerib lennufirma reisijale ka majutuse ning transpordi hotelli,“ kirjeldab Reisieksperdi tootejuht Lagle Vetemäe asjaajamise käiku.

"Olukorras, kus marsruudil on tegemist kahe erineva lennufirma lennupiletiga (Finnairi pilet Tallinn- Helsingi, SAS-i pilet Helsingi- Bangkok), on iga lennufirma kohustatud toimetama reisija oma piletil toodud reisi lõppsihtkohta," lisab Reisieksperdi tootejuht. "Kui esimene lend hilineb ja reisija edasilennule ei jõua, peab ta ise oma kuludega ostma uue pileti sihtkohta."

Sellises olukorras on abi kehtivast reisitõrkekindlustusest, sel juhul saab tekkinud kulude osas esitada kahjunõude kindlustusele. Kahe eraldi lennupileti korral tuleb aga ümberistumine planeerida nii, et reisija jõuaks välja võtta pagasi, liikuda läbi piirivalve- ja tollikontrolli ning registreeruda järgmisele lennule.

Reisikindlustusfirmad määratlevad ümberistumiseks piisavaks ajaks kaks tundi, kuid kindlasti peaks aja planeerimisel arvestama lennujaama suurust. Riias on paar tundi piisav aeg, seevastu suurte rahvusvaheliste lennujaamade puhul tuleb kahe eraldi pileti puhul lennujaamas aega varuda tunduvalt rohkem (näiteks New Yorki JFK, Londoni Heathrow).

Kui reis hilineb või jääb ära, siis peaks kohe pöörduma lennujaamas olevasse lennufirma esindusse. Erinevad lennuvedajad võivad tõlgendada Euroopa Liidu lennunduse regulatsioone erinevalt.

On ka juhuseid, kus kompenseerimisest ja hüvitiste andmisest (toidutšekkide pakkumine, majutuse broneerimine) keeldutakse ja see, kas hüvitist saadakse, sõltub inimeste endi teadlikkusest.

"Reisitõrkekindlustust tehes tuleb hoolikalt üle vaadata mitte ainult selle, kui palju maksis hotell, lennud ja muud teenused, vaid üle kalkuleerida ka see, kui palju lisakulutusi võib olla seotud nende asendamisega ning jälgida, et reisitõrke kattemäär oleks piisav kõikide kulude katmiseks," soovitab Lagle Vetemäe.

Erandolukorraks on streik ja lennufirma pankrot. Sel puhul tavaline reisitõrkekindlustus ärajäänud lendu ei kompenseeri ja ka lennufirmal ei ole kohustust reisijat teisele lennule ümber tõsta.

Tšarterlendude puhul tuleb arvestada sellega, et lennu hilinemise puhul ei suunata reisijat ümber teistele lendudele ning reisija peab paratamatult leppima reisi edasilükkumisega.

Pagasiveo karmid reeglid

Sattudes olukorda, kus pagas kaob, hilineb või on saanud kannatada, tuleks kohe lennujaamas pagasileti juures avaldus teha ning fikseerida juhtum, sest hiljem on pretensioone praktiliselt võimatu esitada.

„Kindlustusseltsid eeldavad siiski, et kõigepealt on avaldus pagasikahju osas tehtud lennufirmale,“ rõhutab Reisieksperdi tootejuht Lagle Vetemäe.

Oluline on tähele panna, et erinevatel kindlustusseltsidel on pagasikindlustuse osas erinevad tingimused, ent hüvitist makstakse ikka selle summa piires, mis poliisil märgitud. On teatud asju, mida ei hüvitata – nt elektroonika, väärisesemed, raha.

Kindlasti tuleb poliisil vormistamisel väga põhjalikult tutvuda kindlustustingimustega ja asjaajamise hõlbustamiseks alles hoida pardakaart ja pagasikviitung.

Kui reisile on vaja kaasa võtta lemmikloom, tuleb enne pileti ostmist kindlasti kontrollida, kas ja millistel tingimustel on lemmiklooma vedu lubatud.

Lennukisalongi on võimalik reeglina võtta ainult väike lemmikloom, samuti on igale lennule lubatud kindel arv loomi. Piirangud on ka lemmikloomade liigi osas – näiteks ei ole lennule lubatud maod, hiired.

Kui on tegemist suure koeraga, siis teda salongi võtta ei saa ja lennukis paigutatakse koer vastavasse pagasiruumi (va juhtkoerad).

Toidutšekid on kolmetunnise hilinemisega garanteeritud

Kui lend hilineb üle kolme tunni, on reisijatel Euroopa Liidu lennufirmade puhul õigus saada toidutšekke. Hilinemise korral tuleb siis pöörduda lennuväravasse või lennufirma letti.

Pikema hilinemise korral võib reisija Euroopa Liidu vedajate puhul nõuda ka kompensatsiooni kaotatud tööaja eest, Aasia või Ameerika lennufirmadel pole kohustust seda maksta. Sageli pakutakse kompensatsiooniks vautšereid, millega saab sama lennufirma järgmise pileti soodsamalt.

Kui reisija ostab lennu hilinemisel ise uue pileti või broneerib majutuse, tuleb tšekid kindlasti alles hoida: kõik kulutused peavad olema tõendatud ja põhjendatud. Tagantjärele kompensatsiooni nõudmiseks tuleb esitada kuludokumendid.

Kui lennufirma muudab oluliselt lennuaega (näiteks selle tõttu ei ole enam lennuühendust samal päeval reisi algsihtpunktist lõppsihtpunkti), siis pakutakse reisijale alternatiivseid variante ning kui need kliendile ei sobi, võib küsida lennupileti eest tasutud summa tagastamist.

Alati ei saagi lennukile

Väravapersonalil on õigus inimest lennule mitte lubada, kui tekib kahtlus, et inimese tervislik seisund ei luba lennata. Väravapersonalil on õigus mitte lennule lubada alkoholijoobes inimesi: seda, kui suur on lubatav või mittelubatav joove, ei ole aga määratletud. Seega on võimalik, et ka pisut alkoholiaurune hingeõhk on lennult eemaldamise põhjuseks. Siinkohal tasub suhelda väravapersonaliga, aga arusaamatuste üle pole kaevata kuhugi ja kindlustus sel põhjusel lennult eemaldamise puhul midagi ei kompenseeri.

Eksootiliste kaupadega võib tekkida sekeldusi

Tee endale selgeks, mida tohib lennule kaasa võtta ja mida mitte: eksootilised korallid, teokarbid ja lõunamaa puuviljad on reisil ahvatlevad, ent toll neid koju tuua ei luba.

Kontrolli viisa ja dokumentide kehtivust

Viisatingimuste selgeks tegemine ja järgimine on reisija kohustus. Olukorras, kus lõpp-punkti viisa puudumine selgub lennujaamas ja reisijat lennule ei lubata, vastutab tekkinud kulude eest reisija ise. Samuti peab reisija kontrollima, et tema reisidokument kehtib nõutava aja. Paljude riikide puhul on nõue, et pass peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.