TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul on olnud suviste Regula lisareiside ootusaeg sel aastal pikem kui tavapäraselt. „TS Laevad tegi aegsasti ministeeriumile pakkumuse harjumuspäraseks perioodiks 1. juunist 31. augustini, hetkel saavutasime ministeeriumiga kokkuleppe 46 päevaseks perioodiks reisihooaja haripunktis.“

Randveer lisab, et teenustaseme korrektseks tagamiseks suvekuudel nähakse kogemusele tuginedes jätkuvalt, et Regula peaks olema liinil kõikidel suvekuudel ehk 1. juunist kuni 31. augustini. Seda on vaja Saaremaa ettevõtlusele, kohalikele elanikele kui ka turistidele.

Lisareisid on nõudluspõhised nagu ka neljal eelneval aastal. TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 rajameetrit sõidukeid, millede üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga. Lisareise ei teostata ajal, kui Regula peab täitma asenduslaeva ülesannet asendades teisi TS Laevade reisiparvlaevu rikke korral või kui laeval endal tekib rike.

TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku kuulub ka parvlaev Regula.