Kui pakettreis jääb ära, on reisikorraldaja kohustatud tasutud reisitasud tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul. Kõikide Kon Tiki Reisid OÜ suhtes esitatud kaebuste sisu on üks – reisikorraldaja ei ole tagastanud ära jäänud reiside tasusid ja kui reisikorraldaja on reisijale lubanud ka hüvitist, siis ka lubatud hüvitist.

Reisikorraldaja on paljudele reisijatele nende poolt tasutud reisitasud tagastanud. Samas on TTJA-le järjest uusi kaebusi esitatud, sh reisijad, kes ootavad märtsis ära jäänud reisi tasu tagastamist. Täna on kaebusi menetluses 18. Amet alustas Kon Tiki Reisid OÜ suhtes ka järelevalvemenetluse, et hinnata ettevõtja võimet oma kohustusi täita. Praegu on amet osaliselt andmete ootel, lõplikku hinnangut veel anda ei ole võimalik.

TTJA soovitab kõigil enne Kon Tiki Reisid OÜ-lt reisi ostmist kaaluda võimalikke riske.

Lisaks palub TTJA kõikidel reisijatel, kelle pakettreis on ära jäänud ja kes ootavad reisitasude tagastamist, oma kaebusega TTJA poole pöörduda. Kaebuse juures tuleb esitada reisi ostmist ja selle eest tasumist tõendavad dokumendid ning kirjavahetus reisi ära jäämise ja reisitasude tagastamise ning võimaliku hüvitise ja muude kokkulepete kohta.

Kon Tiki Reisid OÜ esindaja Kristine Hammerberg sõnab, et firma vabandab reisijate ees, kellele reisitasu tagastamise viibimine on ebamugavusi tekitanud.

„Mitmest lennustreigist tulenenud reisikorralduse muudatusega seotud summad tagastatakse hiljemalt 10. mail 2024,“ lisab ta.

TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest, et võimaldada tarbijatel teha teadlikke ja läbimõeldud ostuotsuseid.