Reisi ostes tuleb uurida tähelepanelikult teenusepakkuja tausta. „Viimastel aastatel on muutunud väga populaarseteks sotsiaalmeediagrupid, mille eesmärk on muuta tarbijale erinevate soodsate reisipakkumiste leidmine mugavamaks. Gruppides postitavad nii reisikorraldajad, reisivahendajad kui ka reisihuvilised ise, kes otsivad pakkumisi just neile sobivateks kuupäevadeks. Samas ei ole aga kõik reisipakkujad sellised, kes täidavad kõiki nõudeid ja kellelt ostetud pakettreis on kaetud tagatisega,“ kommenteeris TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

„Paljud ei teagi, et pakettreiside korraldajal peab olema tagatis. Tagatis katab näiteks reisitasu tagasisaamise, kui reisikorraldaja peaks enne reisi või selle ajal muutuma maksejõuetuks ning reis seetõttu kas osaliselt või täielikult ära jääb,“ lisas Paavle.

Seega tasub pakettreisi ostu eel endale selgeks teha, kas tegemist on reisikorraldaja, -vahendaja või üldse kellegi kolmandaga, kellel seaduse järgi puudub õigus pakettreisi pakkuda. Ettevõtja majandustegevuse teadet ja tagatise olemasolu saab kontrollida majandustegevuse registrist. Reisivahendaja peab tarbijat teavitama reisi tegelikust korraldajast.

Internetist pakettreisi ostes tuleb tähelepanu pöörata järgmistele ohumärkidele.

  • Teenusepakkuja esmane kontakt ja edasine suhtlus käib vaid sõnumirakenduse kaudu (nt Messenger).

  • Ei ole selgelt aru saada, mis ettevõtjaga on tegemist ning kes on konkreetse pakkumise reisikorraldaja.

  • Avalikes registrites (nt äriregister, majandustegevuse register) puudub informatsioon nii reisipakkumise teinud isiku kui ka reisikorraldaja kohta.

  • Esitatud teave pakettreisi kohta on üldine ja puudulik.

  • Hind on liiga hea, et olla tõsi.

  • Arve saamisel tuleb maksta füüsilisele isikule.

Kevadel korraldatakse palju ka koolireise või hakatakse mõtlema juba järgmise õppeaasta lõpureisidele. TTJA-l on ka koolireiside korraldamise juhend, kust leiab kontrollnimekirjad, mille järgimine aitab kaasa reisi õnnestumisele või heale probleemide lahenemisele nende ilmnemisel.