Uute seaduste eesmärk on parandada avalikkuse juurdepääsu Kreeka rannikule ja muuta rannad korrastatumaks. Üks kevadel jõustuvatest muudatustest tähendab, et 70% Kreeka randadest peab olema päikesevarjudeta, et vältida ülerahvastatust.

Samuti kehtestatakse randades lamamistoolide ja rannajoone vahele minimaalne nelja meetri pikkune vahemaa, et inimesed saaksid kergemini vette minna. Lisaks määratakse ökoloogiliselt tundlikes piirkondades nn puutumatud rannad, kus päevitustoolid on keelatud.

Uue seaduse kohaselt peab vähemalt 50% randadest jääma avalikkusele avatuks. Seda vältimaks, et piirkondades domineeriksid päikesevarjud ja baarid.

Viimastel aastatel on suurenenud Kreekas probleem, kus hotellid ja rannaettevõtjad on rannad üle võtnud, piirates avalikkuse juurdepääsu. Rendilepinguid hakatakse sõlmima ka veebipõhiste oksjonite kaudu, et vältida kahtlaseid tehinguid ja suurendada läbipaistvust.

Rannaalade lähedusse paigaldatakse elektroonilised aruandlussüsteemid, et inimesed saaksid teatada kõikidest rikkumistest rannas asuvate ettevõtete poolt. Samuti hakatakse läbi viima droonikontrolle.

Ranna seaduseelnõu eesmärgiks on seada esikohale rannas käijate heaolu, suurendades ohutusstandardeid ja kehtestades selged nõuded kontsessioonidele ning määrates seaduse rikkumisest tabatud ettevõtetele karmid trahvid. „Sel suvel muutub meie randades palju,“ märkis Kreeka minister Kostis Hatzidakis.