Registreerimine võib tekitada vastakaid tundeid – milleks seda vaja on ja kuidas on tagatud, et avaldatud andmeid ei kuritarvitata või ei satuks need võõrastesse kätesse?

Välisministeerium kinnitab, et andmeid säilitatakse turvalises andmebaasis ja need on kaitstud isikuandmete kaitse seadusega ning neid kasutatakse ainult konsulaarabi pakkumise eesmärgil. Kolmandatele isikutele, sh meediale ei anta infot teie reisi kohta, samuti ei surfata selles baasis selleks, et näha, kes ja kuhu on reisinud.

Miks registreerida?

Reisile registreerimine on vabatahtlik, lihtne ja tasuta. Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärk on tagada võimalikult kiire ja efektiivne konsulaarabi Eesti kodanikule või Eestis elavale välismaalase passi (niinimetatud hall pass) omanikule, kes viibib välisriigis turistina, töölähetuses või mõnel muul põhjusel. Välisministeerium ei tee inimesi aidates vahet, mis liiki reisile keegi on läinud ja sellest ei sõltu ka abi andmine.

Juhul, kui riigis, kuhu on reisitud, puudub Eesti saatkond, toimub abi osutamine aukonsuli või mõne Euroopa Liidu liikmesriigi saatkonna vahendusel koostöös kohalike ametivõimudega.

Registreerimine on kasulik, sest see võimaldab teie või teie lähedastega kiiresti kontakti saada juhul kui:

  • on põhjust karta tõsist ohtu teie elule või tervisele ning välisministeerium soovib teile kiiresti edastada mingi olulise juhise edasiseks käitumiseks (näiteks võidakse teile teada anda, et piirkonnas on tõstetud mingi sündmuse tõttu ohutaset, antud looduskatastroofi hoiatus vms);

  • kui välisriigis on juba toimunud mingi sündmus, mis võib ohustada teie turvalisust ning välisministeerium soovib veenduda, et teiega on kõik korras ja ühtlasi täpsustada, kas vajate välisministeeriumi abi ohupiirkonnast lahkumiseks (näiteks on piirkonnas toimunud terrorirünnak, aset leidnud looduskatastroof vms);

  • olete sattunud õnnetusse, kuid mingil põhjusel ei saa te ise lähedastega kontakteeruda – sellisel juhul saab teie poolt esitatud info alusel võtta vajaduse korral kiiresti ühendust teie lähedastega.

Näiteid, kui reisi registreerimisest on tõusnud kasu:

Kuigi teadlikkus targalt reisimisest on tõusnud, siis on mõnevõrra vähenenud nende reisijate arv, kes välisministeeriumi oma reisist teavitavad. 2023. aastal registreeris oma reisi ligi 19 tuhat inimest. Arvestades seda, et eestlased teevad aastas mitu miljonit reisi, on veel pikk maa minna. Viimase aja terroriaktid Euroopa linnades näitavad, et reisi registreerimine on asjakohane ka Euroopas ringi rännates.

2023. a oli kõige enam registreerimisest kasu Hamasi poolt korraldatud terrorirünnakute puhul Iisraelis, kui pidime korraldama seal viibivate isikute evakueerimist. Käesoleva aasta esimestel päevadel teavitasime Jaapanis reisil viibivaid kodanikke maavärinast ja hiljem ka Ecuadoris viibijaid eriolukorra ja kogu riiki hõlmava liikumiskeelu kehtestamisest.

Mida reisi registreerimiseks vaja teha on?

Kõige lihtsam on reisijal ise oma reis registreerida välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehel: https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/ või kasutades selleks ruutkoodi. Registreerimine võtab aega ainult mõne minuti ja andmete hulk, mida edastada, ei ole suur. Küsitakse reisija isikuandmeid ja infot reisi sihtkoha kohta. Registreerimist võib teha näiteks lennujaamas enne lennuki peale minemist või isegi reisi ajal. Peaasi, et see tehtud saaks. Kui välisministeeriumil puudub info välisriigis viibivate eestlaste kohta, siis ei ole võimalik planeerida ja korraldada kodanike abistamist.

Pidage silmas, et mida täpsemat informatsiooni registreerimisel annate (sh kaasreisija(d), andmed grupijuhi või reisibüroo, peatumiskohtade ja marsruudi kohta), seda kiiremini saab välisministeerium teiega ohuolukorras kontakteeruda.

Suurema grupi (näiteks klassireisid, spordilaagrid- või võistlused välismaal jne) puhul võib registreerimise soovi esitada elektrooniliselt välisministeeriumi konsulaarosakonnale e-maili teel konsul@mfa.ee.

Reisi korrektse registreerimise järel saadetakse teile automaatne vastussõnum, mis sisaldab ka linki reisi registreerimise tühistamiseks. Seda saate kasutada, kui soovite juba tehtud registreeringu tühistada. Kui reisi registreerimisel esineb probleeme või ei õnnestu reisi registreerida, teatage sellest samuti e-maili teel: konsul@mfa.ee.

Kui reisite reisibüroo vahendusel, siis täpsustage oma reisikorraldajaga, kas registreerimine on korraldatud ühiselt või mitte. Üldjuhul ei tegele reisibürood reisijate registreerimisega ning selle võimaluse kasutamine on jäetud iga reisija otsustada.

Välisministeerium jagab targalt reisimise nõuandeid ja vastab kõigile reisiteemalistele küsimustele Facebooki veebikonsulis https://www.facebook.com/veebikonsul/, ööpäev läbi on võimalik abi saada välisministeeriumi konsulaarhädaabi telefonilt +372 5301 9999.