„2. jaanuarist taastus läänesuunal remontide eelne sõiduplaan, mis pakub Keila, Turba, Paldiski ja Kloogaranna suunal reisijatele taas paremat sõidugraafikut,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Uues sõidugraafikus muutusid idasuunal kehtima hakanud ajutiste kiirusepiirangute tõttu ka paljude rongireiside saabumiste ja väljumiste ajad, palume need kindlasti enne reisimist üle vaadata.“

Kehtestatud täiendavate ajutiste kiirusepiirangute tõttu pikenesid ka osadel idasuuna liinidel sõiduajad. Näiteks Tallinn – Aegviidu sõiduaeg jäi samaks, Tallinn – Tartu liinil pikenes sõiduaeg sõltuvalt väljumisest varasema graafikuga võrreldes 2–9 minutit , Tallinn – Narva liinidel 9–15 minutit. Sõidugraafiku ja rongiringluse muutmise tõttu mõnede väljumiste puhul sõidujad ka lühenesid. 2. jaanuarist kehtiva sõiduplaani leiab https://elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid

Idasuunal kehtestatud täiendavad kiirusepiirangud on seotud ohutuse tagamisega ülesõidukohtadel. „Taristuomanik AS Eesti Raudtee on tuvastanud 39 kõrgendatud riskiga ülesõidukohta, kus ohutuse kindlustamiseks kehtestati kuni 2024. aasta juunikuuni reisirongidele ajutised kiirusepiirangud,“ ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. „Teravdatud tähelepanu all on sama tehnoloogiat kasutavad ülesõidukohad, kus on reisirongide ja raudtee turvangusüsteemide koostoime olnud häiritud ning ülesõidukoht ei ole nõuetekohaselt autoliiklusele sulgunud.“

Ehrenpreis rõhutab, et liiklusõnnetuste ärahoidmiseks on kõige enam ära teha sõidukijuhtidel. „Rongi ja maanteesõiduki kokkupõrget saab vältida vaid maanteel liikleja, sest rongi pidurdusteekond võib olenevalt kiirusest ja ilmaoludest jääda 400 – 1400 meetri piiresse. Sõidukijuht peab järgima liiklusseadust, mis paneb liiklejale kohustuse olla raudtee ületamisel eriti tähelepanelik. Samuti peab veerem ning taristu turvanguautomaatika töötama koos laitmatult.“

Kõrgendatud riskiga ülesõidule Aegviidu – Narva, Tapa–Tartu ja Tartu–Valga raudteelõikudel kehtestatakse rongidele ajutised kiirusepiirangud kuni 60 km/h.