Ryanair on kohtusse esitanud mitu avaldust EL-i riikide kehtestatud meetmete vastu, mille eesmärk oli aidata lennuettevõtjatel tulla toime koroonaviiruse piirangute tagajärgedega.

Bloki 27 liikmesriiki peavad ettevõtjatele rahalise toetuse andmisel taotlema Euroopa Komisjoni heakskiitu. Mitmed Euroopa riigid tegid seda, et aidata oma lennuettevõtjatel pandeemia ajal toime tulla.

2020. aastal teavitasid Prantsusmaa ametiasutused Euroopa Komisjoni seitsme miljardi euro suurusest abimeetmest. Sellest pidi kasu saama vaid Air France, jättes kõrvale kõik teised Air France-KLM-i kontserni kuuluvad ettevõtted. Aasta hiljem teatas Prantsusmaa Euroopa Komisjonile Air France’i ja valdusettevõtte nelja miljardi euro suuruse rekapitaliseerimise plaanidest. Kummalgi juhul ei esitanud Euroopa Komisjon vastuväiteid.

Euroopa üldkohus otsustas aga, et Air France-KLM ja KLM „võisid vähemalt kaudselt saada kasu kõnealusest riigiabist antud eelisest, mistõttu tühistati Euroopa Komisjoni otsused“. „Kui on põhjust karta, et ühe ja sama kontserni piires antaval riigiabil on mõju konkurentsile, tuleb olla eriti tähelepanelik, uurides kontserni kuuluvate äriühingute vahelisi seoseid,“ ütles kohus. Otsust on võimalik edasi kaevata.

Komisjoni poolt „enneolematu kriisina“ kirjeldatud koroonapandeemia ajal loodud kiirmenetluse süsteemi raames kiitis Brüssel heaks umbes kolme triljoni euro suuruse riikliku toetuse kõigis liikmesriikide sektorites. Ryanair usub, et ainuüksi Euroopa lennundussektorile eraldati 40 miljardit eurot.