Uude riiki kolimine võib olla hirmutav, eriti kui te ei räägi kohalikku keelt. Kuna inglise keel on maailmas populaarsuselt teine keel, on see sageli de facto tagavarakeel.

Igal aastal koondab ülemaailmne haridusettevõte Education First (EF) oma inglise keele oskuse indeksis (EPI) keeleoskuse poolest parimad ja halvimad riigid. Analüüsides 2,2 miljoni täiskasvanu tulemusi, annab see igale riigile pingerea 800 punkti skaalal.

Nagu ka 2022. aastal, saavutas Holland 2023. aastal taas esikoha 647 punktiga, olles nii Euroopas kui ka 113 riigi seas maailmas parima inglise keel teise keelena oskusega riigi seas.

„Väga hea keeleoskusega“ riikide seas oli ka Austria, kes saavutas 616 punktiga 3. koha kogu maailmas. Põhjamaad Taani, Norra ja Rootsi domineerisid kolmel järgmisel kohal. Järgnesid Belgia, Portugal, Saksamaa, Horvaatia ja Kreeka.

Euroopa riikide hulka, kus inglise keele oskajate tase on kõrge, kuuluvad Poola (13. koht maailmas), Soome, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Slovakkia, Leedu, Luksemburg, Eesti, Serbia, Tšehhi Vabariik ja Šveits (30. koht).

Prantsusmaa jääb inglise keele oskuse poolest maha

Mõne Euroopa kõige populaarsema turismisihtkoha puhul on inglise keele oskus siiski vaid „mõõdukas“.

Prantsusmaa on alates 2021. aastast, mil ta oli „kõrge keeleoskusega“ kategoorias 31. kohal kogu maailmas, langenud skaalal allapoole. Sel aastal on Prantsusmaa langenud 531 punktiga 43. kohale kogu maailmas ja 34. kohale Euroopas, mis on uuringus osalenud Lääne-Euroopa riikidest kõige madalam.

Itaalia ja Hispaania langesid 535 punktiga samuti „mõõduka tasemega“ kategooriasse, jäädes ülemaailmselt ühiselt 35. kohale ning Euroopas 32. ja 33. kohale - sarnaselt 2022. aasta positsioonidega.

Neid edestasid Gruusia ja Valgevene, kes olid maailmas 32. ja 33. kohal. Teised Euroopa riigid, kes kuuluvad kategooriasse „mõõdukas keeleoskus“, on Moldova (35. koht), Albaania, Venemaa, Ukraina ja Armeenia (48. koht).

Kohad, kus võib inglise keelega raskusi tekkida, on Türgi (66. koht) ja Aserbaidžaan (83. koht). Mõlemad kuuluvad madala keeleoskuse kategooriasse.

Vaatamata sellele, et Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa on paljudest Euroopa riikidest madalamal kohal, on nende pealinnades inglise keele oskus kõrge.