Inglise keel on saanud maailmas universaalseks suhtluskeeleks, millega saab enamjaolt igas riigis hästi suheldud. Küll aga ei oska kõikide riikide elanikud seda väga hästi ja see võib turistidele probleeme tekitada.

Igal aastal koostab ülemaailmne haridusettevõte Education First (EF) oma inglise keele oskuse indeksi, tuues esile kõige paremini (ja halvemini) inglise keelt oskavad riigid. Analüüsides 2,2 miljoni täiskasvanu tulemusi, kes tegid 2022. aastal EFi standardse inglise keele testi, antakse igale riigile tulemus, mille alusel koostatakse pingerida.

Ka Eesti ei jäänud pingereas kuigi madalale

Nagu ka 2022. aastal, saavutas Holland taas 647 punktiga esikoha, olles nii Euroopas kui ka 113 riigi seas parim inglise keele oskaja. Väga hea tasemega oli ka Austria, kes saavutas 616 punktiga maailmas 3. koha. Järgmised kolm kohta hõivasid Põhjamaad Taani, Norra ja Rootsi, millele järgnesid Belgia, Portugal, Saksamaa, Horvaatia ja Kreeka.

Euroopa riikide hulka, kus inglise keele oskus on kõrge, kuuluvad Poola (13. koht maailmas), Soome, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Slovakkia, Leedu, Luksemburg, Eesti, Serbia, Tšehhi Vabariik ja Šveits (30. koht).

Prantsusmaa kukkus mitu kohta

Mõnes Euroopa populaarses turismisihtkohas on inglise keele oskus siiski vaid „mõõdukas“.

Prantsusmaa on 2021. aastast, mil oli „kõrge keeleoskusega“ kategoorias maailmas 31. kohal, langenud allapoole. Eelmisel aastal langes Prantsusmaa 541 punktiga „mõõdukale tasemele“, pingereas 34. kohale. Sel aastal on Prantsusmaa langenud 531 punktiga 43. kohale kogu maailmas ja 34. kohale Euroopas, see on uuringus osalenud Euroopa riikidest kõige madalam.

Ehkki Euroopa domineerib indeksi tipus, leiti, et mandri inglise keele oskus on sel aastal langenud, kusjuures mitu kõrge ja väga kõrge tasemega riiki on teatanud veidi kehvematest tulemustest. Üldiselt näitavad Euroopa riigid pikemas perspektiivis siiski inglise keele oskuse vallas pidevat paranemist.