Raport väidab, et mõned töötajad olid töö ajal alkoholi või ebaseaduslike ainete mõju all. Samuti esines juhtumeid, kus paljud lennujuhtimiskeskuse töötajad jäid töö ajal magama.

Mitmed USA lennujuhtimiskeskuse töötajad on üleväsinud ja ületöötanud, sest töötajaid on vähe ja nad on sunnitud ületunde tegema. Tavapäraselt töötavad nad 10-tunniseid vahetusi kuus korda nädalas. Raporti kohaselt on üks töötaja tööle ilmunud koguni purjus olekus.

Raport valmis The Times’i ajakirjanike poolt läbi viidud intervjuude ja riiklike dokumentide põhjal. Seal kirjutati, et vähemalt üks lennujuhtimiskeskuses töötav isik tarvitas tööpauside ajal kanepit ja viskas selle üle koguni nalja, et ta saab narkootikumi mõju all olemise eest palka.

Raporti kohaselt on mitmetel lennujuhtimiskeskuste töötajatel vaimse tervisega probleeme ja nad on kurnatud. Aruande kohaselt on 77 protsenti lennujuhtimiskeskust vajavatest asutustest alarahastatud.

See seletaks lennujaamades aset leidvate õnnetusjuhtumite ülekaalukat arvu, mis sundis riigi Föderaalset Lennuametit (FAA) kutsuma sel suvel kokku ligi saja USA lennujaama erakorralisele koosolekule. Vastuseks nimetas FAA New York Timesi aruannet „mitte peegeldavaks kogu riigi õhuruumis kehtivatest üldistest kõrgetest ohutusstandarditest“.