Esmalt ütlevad nad, et V Spaahotell soovib avaldada sügavat kahetsust seoses eile meedias avaldatud artikliga, mis puudutas V Spaahotellis toimunud lutikajuhtumit. Nad on teadlikud, et see olukord võib olla tekitanud muret ja ebakindlust nende külaliste seas ning seega soovivad nad selgitada juhtumi käiku ning tarvitusele võetud meetmeid.

„22. novembril 2023 toimus V Spaahotelli ühes konkreetses hotellitoas kahetsusväärne juhtum, mille käigus leiti lutikad. V Spaahotelli juhtkond kinnitab, et kohe koondati ettevõttes fookus maksimaalse tõsidusega olukorra lahendamiseks. Suheldi tõrjet teostava ettevõttega Rentokil, kellelt telliti vajalik tõrje, mis sai konkreetses toas teostatud. See tuba on hetkeseisuga kasutusest maas ning vajaduse korral teostatakse kordustõrje.“

Allolevalt on välja toodud ettevõtte Rentokil kommentaar seoses antud juhtumiga.

„V Spaahotellist leidis külaline lutika 22.11 hommikul. Hotelli meeskond reageeris kohe ning antud toas teostati kahjuritõrje. Lisaks järgnevad tegevused, mida me oleme soovitustena hotellile ette andnud. Antud tuba on kasutusest maas täpselt seni, kuni see on vajalik. Hotellituba on teistest tubadest eraldatud asukohas. Kõik töötajad on olukorrast teadlikud ja tegutsevad juhiste kohaselt. Rõõm on näha, et hotell on reageerinud nii kiiresti, sest nende eesmärk on külaliste turvaline puhkus ja heaolu.“

Täna hommikuse seisuga on juhatuse jutu järgi Rentokil ka kinnitanud, et teistes tubades ja hotelli alal pole põhjust tõrjet teostada, kuni puudub vajadus. V Spaahotell on olnud nende sõnul suhtluses terviseametiga, kes on V Spaahotelli senise tegevuse ja tegevuskava tulevikuks heaks kiitnud.

„V Spaahotell kinnitab, et teistele hotellikülalistele ohtu ei kaasne ning muretsemiseks põhjust pole. V Spaahotell on pidevas suhtluses oma ala ekspertidega ning järgib jooksvalt nende etteantud juhiseid ning annab ülevaadet hotellis toimuvast jooksvalt.“

Nad kinnitavad, et on täiendavalt teostanud kõikides hotellitubades kontrolli ning teinud topelttõrje ehk lisaks mürgile teostanud ka võimalike peitekohtade kuumtöötluse - seda profülaktika mõttes, et välistada laiem probleem.

„Siinkohal soovib V Spaahotell rõhutada, et antud olukord ei ole kuidagi seotud hotelli puhtuse kvaliteediga ning puhtuse standardid on V Spaahotellis väga kõrged. V Spaahotell kinnitab, et tänase seisuga pole mitte ühestki teisest toast probleemi tuvastatud ega ükski teine hotellikülaline pole sama probleemiga hotelli poole pöördunud.“