Regionaal- ja põllumajandusministeerium sõlmis augustis Tallinna–Kärdla lennuliinil avaliku liiniveo lepingu ettevõttega Diamond Sky. „Lendude jätkumine Tallinna ja Kärdla vahel on oluline nii kohalikele elanikele, tööreisijatele, aga samuti turistidele,“ sõnas regionaalminister Madis Kallas suvel. Leping sõlmiti esialgu seitsmeks kuuks, järgmise aasta märtsini.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium tugines oma otsuses Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta, mis näeb ette erandliku aluse sõlmida avaliku teenindamise leping avalikku pakkumismenetlust korraldamata. Määruse järgi võib otselepingu sõlmida kuni seitsmeks kuuks ja see periood ei ole pikendatav.

Rahandusministeerium toob nüüd regionaalministeeriumile saadetud kirjas välja, et Kärdla liini käigushoidmiseks on sõlmitud järjest kolm lepingut: esimene otseleping Transviabaltikaga ajavahemikus 27.06.2022–27.01.2023, teine Diamond Skyga 28.01.–27.08.2023 ja kolmas taas Diamond Skyga selle aasta augustist kuni 27.03.2024. Ühelgi korral avalikku pakkumist aga ei korraldatud.

Rahandusministeeriumi sõnul võidakse kolme järjestikuse otselepinguga kahjustada Euroopa määruse eesmärki ja hoiduda kõrvale riigihanke korraldamisest. Selles soovibki rahandusministeerium selgust saada. „Formaalselt ei ole eelnevate otselepingute kestust meile teadaolevalt pikendatud, kuid kõik kolm lepingut on sõlmitud järjestikku, selliselt et lepingute summeeritud kestusperiood ületab määruses ette nähtud seitset kuud,“ hoiatas rahandusministeerium oma kirjas.