Populaarset platvormi Airbnb'd on süüdistatud eluasemehindade tõstmises, kohalike väljatõrjumises ja liigse turismi õhutamises. Nii on mitmed linnad Euroopast USA-ni hakanud lühiajalisele üürile piiranguid seadma.

Kuid kus Euroopas on siis Airbnb-tüüpi majutus piiratud või koguni keelatud?