TTJA ettevõtluse osakonna jurist-valdkonnajuht Merli Siitani sõnul on reisijal õigus pakettreisilepingust taganeda, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta. „Sellisel alusel pakettreisilepingust taganemisel on reisijal õigus tasutud reisitasu tagastamisele,“ selgitas ta.

Euroopa Liidus kehtiva pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivi põhjendustes on välja toodud, et sellised asjaolud võivad olla näiteks sõjategevus, muud tõsised julgeolekuprobleemid nagu terrorism, märkimisväärsed ohud inimese tervisele või loodusõnnetused, nagu üleujutused, maavärinad, või ilmastikutingimused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisilepingus ette nähtud viisil.