Isikud olid 1989. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik ja 1987. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanik.

Patrull vestles nendega ja võttis seletuskirjad, mis järel lubati neil teekonda jätkata.