Tarbijakaitse algatas tagatise kasutamise menetluse, kuna ettevõte ei suutnud seada järgmiseks perioodiks tagatist, millega tagatakse reisijate ees võetud kohustusi.

Reisijatel, kelle pakettreis või selle osa on ära jäänud või kellel on lunastamata pakettreisi kinkekaart, on õigus raha tagasi saada. Samuti on õigus raha tagasi saada seotud reisikorraldusteenuseid ostnud reisijatel.

Reisijad, kes on teinud Miliam Travel OÜ-le ettemakseid ja soovivad raha tagasi saada, peavad esitama TTJA-le avalduse. Avalduse saab täites ja allkirjastades vormi, mille leiab TTJA veebilehelt. Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 31.08.2023 e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.

Avaldused, mis esitatakse pärast esitamiseks määratud tähtaja möödumist, jäetakse läbi vaatamata.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupileti või majutuse näol, siis ei kuulu need hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt. Kõik küsimused on oodatud ülaltoodud meiliaadressil.