Reidi käigus kontrolliti kahe maakonna 44 majutusettevõtte kokku 91 hoonet, neist Ida-Virumaal 65 ja Lääne-Virumaal 26. Puudusi oli 59 hoones.

Sarnaselt eelmise aasta kontrollkäigule olid puudused esmaste kustutusvahenditega, need kas olid puudu või oli nõuetekohane kontroll-hooldus teostamata. Murekohaks olid samuti suitsu- ja vingugaasiandurite puudumine, ei olnud evakuatsiooniskeeme ja tuleohutusmeelespeasid, tuletõkkeuksed olid avatud asendis ning evakuatsioonipääsud ei olnud abivahenditeta avatavad.

Selle aasta reidil pöörati tähelepanu elektripaigaldiste hooldusele ja renditavate saunade küttesüsteemide korrasolekule. Valdavalt olid elektripaigaldiste tähtajalised auditid tehtud, tegemata oli see 10 hoones. Küttesüsteemi hooldus oli tegemata 9 majutusasutuses.

Päästeameti inspektorid määrasid rikkumiste eest trahve 14 korral ning haldusmenetlust alustati 4 majutusettevõtte suhtes.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim soovitab hoonete omanikel üle vaadata ning ehitisregistris korrastada majutushoonete andmed. „Ettevõtetel tuleks hoolitseda selle eest, et hooned oleksid registrisse katnud ning vastaks tegelikule kasutusotstarbele,“ lisas Siim. Tema sõnul tuvastati hooneid, mida registrisse kantud ei olnud, aga mida siiski kasutati või kasutati ette nähtust teisel eesmärgil. Büroo juhataja tänas majutusasutuste omanikke ja töötajaid, kes olid valdavalt koostööle avatud ning valmis leidma lahendused, kuidas kliendid saaksid teenindatud ja ohutus kontrollitud. „Sel korral soovisime kontrollkäiguga saada ülevaadet tegelikust olukorrast hetkel, kui külastajad hooneid kasutavad. Seadus annab meile võimaluse kontrollidest asjaosalisi vahetult kohapeal teavitada ning midagi erakordset selles ei ole,“ selgitas Siim.

Ida päästekeskuse inspektorid kontrollisid 29. maist kuni 18. juunini Ida- ja Lääne-Virumaa valdavalt hooajaliste majutusasutuste tuleohutust. Reidi käigus kontrolliti hotellide, motellide, võõrastemajade, puhkekodude, külalistemajade ja muude majutushoonete tuleohutust.