11. augustil 2022 pidi Nordica lendama kell 16 marsruudil Gällivare-Stockholm, kuid kolm tundi enne lendu andis ettevõte reisijatele teada, et lend on tühistatud tehniliste probleemide tõttu. Nordica organiseeris reisijatele asenduslennu järgmiseks päevaks.

22. augustil esitas reisija läbi Nordica veebivormi lennu tühistamise hüvitise nõude kolmele inimesele summas 750 eurot. Reisija tuletas seda ettevõttele korduvalt meelde ka e-kirja teel. Tänaseni pole Nordica reisijale ei vastanud ega välja maksnud ka hüvitist.

Abi saamiseks pöördus reisija Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole, kuid ka neile jättis Nordic Aviation Group vastamata.

Reisija oli seisukohal, et tal on õigus saada lennu tühistamise eest hüvitist, kuna tühistamisest teavitati teda vähem kui 14 päeva ette.

Komisjon hindas kõiki asjaolusid ja tõendeid ning leidis, et reisija nõue on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Lennuettevõttel on kohustus maksta hüvitist lennumääruse 261/2004 artikli 7 lõike 1 punktis a sätestatud määras 250 eurot reisija kohta, kolmele reisijale kokku 750 eurot.