Estonia Spa Hotelsi eelmiste perioodide jaotamata kasum oli läinud aasta lõpus 2 239 926 eurot. Ettevõtte eelmise aasta kasum oli 1 052 537 eurot, kokku oli võimalik kasumina jaotada 3 292 463 eurot.

Linnavalitsus otsustas võtta 700 000 eurot välja dividendidena ja suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 352 537 eurot. Estonia Spa Hotels ASi eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamist on 2 592 463 eurot.

AS Pärnu Vesi eelmiste perioodide jaotamata kasum oli läinud aasta lõpus 31 938 051 eurot. 2022. aasta majandusaasta kahjumiks kujunes varasematel aastatel tehtud investeeringute tõttu 711 564 eurot.

Linnavalitsus otsustas katta AS Pärnu Vesi 2022. majandusaasta kahjumi eelmiste perioodide jaotamata kasumist. Ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamist on 31 226 487 eurot.

OÜ Paikre eelmiste perioodide jaotamata kasum oli eelmise aasta lõpus 6 549 151 eurot. 2022. aasta majandusaasta kasumiks kujunes 63 539 eurot.

Linnavalitsus otsustas suunata OÜ Paikre kasumi eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamist on 6 612 690 eurot.

OÜ SuFe eelmiste perioodide jaotamata kasum oli läinud aasta lõpu seisuga 457 174 eurot. 2022. aasta majandusaasta kahjum oli 29 111 eurot.

Linnavalitsus otsustas katta OÜ SuFe 2022. majandusaasta kahjumi eelmiste perioodide jaotamata kasumist. Ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamist on 428 063 eurot.