Eelkõige tasub seal tähelepanu pöörata roostikele. Sutlepa meri on maakerke tulemusena merest eraldunud jäänukjärv, mille kallastel laiuvad ulatuslikud rooväljad. Siin saab kuulda rästas-roolinnu laulu, roo-ritsiklindude katkematut siristamist ning hüübi häält, mis meenutab pudelisse puhumist.

Silma looduskaitseala Lääne maakonnas muudavad ainulaadseks Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare jäänukjärved, roostikud ja rannaniidud, kuivõrd need on tähtsad veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaigad.

Kaitseala ajalugu ulatub 1939. aastasse, mil Haapsalu lahel võeti tähelepanu alla tervisemuda ala. Aastal 1964 võeti kaitse alla Kudani järv, praegused piirid ja kaitse-eeskiri pärinevad aga aastast 1998. Kaitseala on rahvusvahelise tähtsusega linnuala ja Aafrika-Euraasia veelindude kaitse kokkuleppe (AEWA) demonstratsiooniala. Kaitsealal on vaadeldud üle 200 linnuliigi (sealhulgas merikotkas, kalakotkas, must-toonekurg, sookurg, laululuik, väike-luik). Sügisrändel on korraga registreeritud kuni 100 000 veelindu.

Videoga saab tutvuda siin.