Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on arendamistööd vajalikud kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. „Peame olema erakorralisteks ilmaoludeks tulevikus aina enam valmis ning seda tuleb silmas pidada ka sadamate taristu ehitamisel. Seetõttu on oluline välja arendada sadamate kaitserajatised ning teha vastavaid taastamis- ja rekonstrueerimistöid. Arendustööde tulemusena säilivad sadamad eeldatavalt paremini ning on ka laevadele ohutumad,“ selgitas Sikkut.

Ehitustöid asutakse tegema neljas riigile kuuluvas sadamas. Rohukülas taastatakse lõunamuul ja rekonstrueeritakse sadama põhjamuul ning Heltermaa sadamasse rajatakse kirdepoolne lainemurdja või lõunamuul. Arendustöid tehakse ka väikesaarte sadamates – Ruhnus pikendatakse lõunamuul ja rekonstrueeritakse sadama idamuul ning Kihnu sadamasse ehitatakse lainemurdja.

Uuenenud kaitserajatiste abil luuakse sadamate akvatooriumis liinilaevadele turvaline manööverala ning parem kaitse tuulte eest, samuti paranevad tööde järel laevade sildumistingimused. Ruhnu sadama arendustööde tulemusel peaks vähenema setete muulide vahele kuhjumine ning seeläbi sadama veeala iga-aastane hooldussüvendustööde maht.

Sadamarajatiste arendamiseks eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 9,5 miljonit eurot, millele lisandub AS-i Saarte Liinid omaosalus 4 miljonit eurot. Ehitustööd lõppevad 2027. aastal.