Läti lipu all opereeriv Isabelle, mis pandeemiaeelsel ajal seilas ettevõtte Riia-Stockholmi liinil ning mis möödunud aasta aprillist pakub Tallinna Vanasadamas ajutist majutust Ukraina sõjapõgenikele, prahitakse selle aasta 1. juulist.

„Mul on väga hea meel, et oleme jõudnud lepinguni meie laeva Isabelle prahtimiseks, mille mõju Tallinki majandustulemustele on kindlasti positiivne. Tallinkil on läbi ajaloo olnud hulganisti edukaid laevade prahtimisprojekte, mille raames on erinevad ettevõtte laevad pakkunud kas ajutist majutust või transporditeenuseid näiteks Austraalias, Kanadas, Marokos. Viimaste keeruliste aastate jooksul on meie laevade välja rentimine pakkunud meile arvestatavat alternatiivset sissetulekut ning seeläbi loonud meile hädavajaliku puhvri ajal, mis reisipiirangud takistasid muud äritegevust. Meie laevad ja professionaalsed meeskonnad on end tõestanud oluliste partneritena nii maailmatasemel tippkohtumistel kui ka Ukraina sõjapõgenike ja asüülitaotlejate majutamisel,“ kommenteeris laeva Isabelle prahtimist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Viimase kolme aastaga on senisest veelgi selgemaks saanud see, et meie laevade prahtimine oli ja on ka edaspidi oluline osa meie äritegevusest. Põhjuseid laevade pikaajaliseks väljaprahtimiseks on mitmeid ja see on kombinatsioon jätkuvast majanduse ebakindlusest, tarbijakindluse madalatest näitajatest, kulude kasvu märkimisväärsest survest ja paljust muust, sealhulgas kindlasti ka hiljutised nõudmised uue palgakokkuleppe osas, reisijate turu aeglasem taastumine ja üldiselt väiksem nõudlus,“ lisas Nõgene.

Pärast 1. juulit jääb Isabelle esmaste plaanide kohaselt esialgu hooldus- ja remonttöödeks Tallinna ning suundub Kanadasse käesoleva aasta lõpus.

Tallink Grupi kehtiv Isabelle prahtimisleping Sotsiaalkindlustusametiga lõpeb käesoleva aasta juunis. Praegusel hetkel on laeva pardal riigi poolt pakutaval ajutisel majutusel umbkaudu 900 Ukraina sõjapõgenikku. Sotsiaalkindlustusametil on olemas kava ja käimas tegevused laeval peatuvate põgenike alternatiivseks edasiseks majutuseks.