Finnairi endise arendusjuhi Jori Eskolini sõnul on naistepuudus kogu lennujaamas tugevalt esindatud. Ebasobivad värbamiskriteeriumid tulid ilmsiks siis, kui Eskolin tegi postituse portaali LinkedIn.

Selle loo jaoks intervjueeris Iltalehti kolme endist Finnairi töötajat. Nad rääkisid naistevastasest töökultuurist Finnair Kitchenis nii 2018. aastal kui ka varem, eriti juhtkonna tasandil. Finnair Kitcheni juht Marika Nieminen ütles Iltalehtile e-kirja teel, et ta ei ole sellistest käitumisviisidest teadlik. Ta alustas tööd Finnair Kitcheni juhina 2020. aasta oktoobris.

Finnair Kitcheni organisatsioon on viimastel aastatel palju muutunud, näiteks on alates 2019. aastast vahetunud peaaegu kogu juhtkond.

„Töö on lõbusam, kui sind ümbritsevad ilusad tüdrukud.“

Endised pikaajalised töötajad ütlevad, et sooline diskrimineerimine oli lennujaama töökultuuris tavaline. Hoiakuid ja rõhuvat huumorit tuli ette enamasti olukordades, kus kohal olid ainult mehed, samuti siis, kui enamasti naistest koosnenud meeskonnad vajasid kiireloomulistes olukordades abi.

Eskolin ütles, et ta kõndis Finnairi kontori koridoris, kui kaks osakonnajuhatajat hüüdsid talle konverentsisaalist, et töötavad läbi suvetöötajate tööavaldusi. Nad ütlesid talle: „Me oleme siin selleks, et valida suvetöötajaid, ja koledad on juba välja võetud.“

Eskolini sõnul arvas ta algul, et tegu on halva naljaga, kuid seda mõeldi tõsiselt: „Kriteeriumiks on rindade suurus. Töö on lõbusam, kui sind ümbritsevad ilusad tüdrukud.“ Intsident juhtus 2018. aastal.

Teine Iltalehtiga rääkinud endine Finnairi töötaja töötas ettevõttes mitu aastat. Ta esineb loos anonüümselt teema tundlikkuse tõttu, kuid tema identiteet on Iltalehtile teada. Ta kinnitab, et töötajate kehaosadega seotud kriteeriumi arutati juhatuses. Ta ei oska öelda, kas see kriteerium on ka tegelikult mõjutanud värbamisotsuseid.

„Kandidaatide üle arutleti ebasobivalt. Poiste seas on kehasuuruse kriteeriumi üle vabalt diskuteeritud,“ ütles ta ja lisas, et arutelud noorte suvetöötajate üle olid sageli ebaprofessionaalsed.

Noorte naiste välimuse üle arutleti viisil, kes näeb milline välja, kes saab keda ja kes saab parema töö. Eskolin ütles, et ta nägi, kuidas osakonnajuhatajad olid taotlused kolme erinevasse virna järjestanud.

Väikeste rindadega naise tööavaldus lükati koheselt tagasi

Ebameeldivad taotlused ja need, mida osakonnajuhatajad pidasid „koledateks“, läksid otse tagasilükkamisele, neid ei võetud isegi arvesse. Vestlusele kutsuti need, kelle foto võimaldas hinnata nende rindade suurust. Kolmandasse virna jäid avaldused, mille pildist ei olnud võimalik järeldada rindade suurust, kuid mille põhjal võis oletada, et isikul on suured rinnad. „See peab olema nali. Kas te tõesti reastate töötajaid nende rindade suuruse järgi?“ küsis Eskolin neilt.

Selle peale ütlesid osakonnajuhatajad, et „sa ei taha ju ka koledaid töötajaid“. Eskolin vastas, et see on ebaseaduslik ja vastik ja et ta lahkub. Vaatepilt sellest, kuidas meessoost juhid kohvikus istudes noorte tüdrukute pilte analüüsisid, oli Eskolini jaoks äärmiselt vastik.

Kolmas Iltalehti poolt küsitletud endine Finnairi töötaja esineb juhtumi tundlikkuse tõttu samuti anonüümselt, ka tema isik on Iltalehtile teada. Tema sõnul võib olla tõenäoline, et hooajatöötajad valiti välja rindade suuruse alusel.

Vestlusele kutsuti need naised, kelle foto võimaldas hinnata nende rindade suurust.

Ta töötas samas osakonnas mitu aastat. Tema sõnul oli osakonnas levinud mürgine ja alandav huumor, eriti meeste ja ülemuste vahel. „Ma arvan, et selline käitumine on väga tõenäoline. Ma tean, keda nad mõtlevad. Nende üldine esinemine, mürgine ja kohutav huumor ja see, millised tüübid nad on. Ma võin olukorda ette kujutada,“ ütles ta.

Finnair Kitcheni juht Nieminen ütles, et Finnair on algatanud väidete uurimiseks sisejuurdluse. „Seda on väga murettekitav ja kurb kuulda. Mind ei ole kunagi varem sellisest käitumisest teavitatud,“ ütles ta ja lisas, et on küsitlenud teemaga seoses endiseid osakonnajuhatajaid. Ka nemad ei ole väidetavalt sellisest käitumisest teadlikud.

Nieminen ütles, et nad on järgmiseks suveks värvanud 84 inimest erinevatele ametikohtadele Finnairi kööki.

„2023. aasta suve hooajatöötajate vanusevahemik on 18–64 aastat, sooline tasakaal on suhteliselt ühtlane ja rahvuste valik lai. Kui üks meie töötajatest puutub kokku ebasobiva käitumisega, on oluline, et ta teataks sellest otse töötajatele või personaliosakonnale, kes saavad kohe meetmed kasutusele võtta,“ ütles Nieminen.

Suurte rindade kriteerium on olemas olnud juba aastaid

Finnairil on ka suhtluskanal, mille kaudu saab probleemidest teatada anonüümselt. Finnairi endine arendusjuht Eskolin arutas nähtut asjaomase osakonna meeskonnajuhatajatega. „Esitasin avatud küsimusi värbamisprotsessi kohta. Uurisin, mida nad arvavad, kuidas see protsess toimib.“

Eskolin oli meeskonnajuhatajate vastusest heidutatud. Tema sõnul teadsid nad täpselt, mis toimub. Meeskonnajuhid ütlesid talle, et „ärge isegi küsige“. Nad ütlesid Eskolinile, et see üks kriteerium on olemas olnud juba aastaid. Eskolin küsis, mis see kriteerium oli.

Nad vastasid: „Noh, olla ilus ja omada suuri tisse.“ Eskolin kirjeldas, et meeskonnajuhatajate seas oli see kriteerium avalik saladus.

Eskolin läks Finnairi personalitöötajatega nähtut arutama. Ühtegi meedet kasutusele ei võetud. Nad ütlesid: „Ja mis siis?“ Selline „poisid on poisid“ mentaliteet, „nii nad lihtsalt on“.

Endine töötaja, kes peab sellist käitumist väga tõenäoliseks, ütles, et kindlasti kandideerisid hooajatöödele ka mehed ja vanemad inimesed, kuid tema sõnul olid hooajatöötajad alati noored naised.

„Kui ma mõtlen tagasi aastatele, siis oli [olemas] selge muster. Niikaua kui teatud juhtivatel ametikohtadel olid samad inimesed, võeti tööle ainult noori naisi.“

„Niikaua kui teatud juhtivatel ametikohtadel olid samad inimesed, võeti tööle ainult noori naisi.“

Finnairi personalidirektor Johanna Karppi ütles Iltalehele e-kirja teel, et Kitcheni personali eest tol ajal vastutav isik ei ole enam Finnairi teenistuses. „Mul on väga kahju, kui selliselt tõesti käituti. Inimene, kes sel ajal Finnair Kitcheni personali eest vastutas, ei ole enam Finnairi teenistuses, seega ei saa ma otse temalt kinnitust küsida,“ ütles ta.

Iltalehti andmetel töötavad Finnair Kitchenis endiselt olulistel ametikohtadel need inimesed, kelle kohta intervjueeritavad selles loos sõna võtsid.

Finnairis naistevastane mentaliteet

Finnairi endine arendusjuht Eskolin ütleb, et ta on kogenud, et lennujaamas oli palju valdkondi, kus naistevastane kultuur oli tugev ja kus naissoost meeskondadega ei tahetud alati isegi rääkida.

„Olles pikka aega lennujaamas töötanud, olen seda kõike tajunud. Paljudes kohtades lennujaamas valitses mürgine „poisid on poisid, naised on lihtsalt naised, nad on natuke rumalad, neid ei saa usaldada, neil on menstruatsioon“ mentaliteet,“ ütles ta.

Niemineni sõnul on Finnairil nulltolerants kiusamise, ahistamise ja ebasobiva käitumise suhtes. Kõik Finnairi töötajad on kohustatud järgima Finnairi eetikakoodeksit.