Statistikaameti analüütiku Helga Laurmaa sõnul väisas jaanuaris Eesti majutusettevõtteid üle 82 000 välis- ja üle 114 000 siseturisti. 2022. aasta jaanuariga võrreldes oli välisturiste 54% rohkem, aga siiski vähem kui vahetult enne kriisi 2020. aasta jaanuaris. „Välisturistide arv majutusettevõtetes on võrreldav 2017. aasta jaanuariga. Siseturistide arv suurenes aastaga 9% ja saavutas jaanuarikuise kõigi aegade rekordi,“ täpsustas Laurmaa.

Jaanuaris kasvas aastases võrdluses nii paljudest Euroopa riikidest kui ka väljastpoolt Euroopat pärit turistide arv. Muutuse üheks põhjuseks oli madal võrdlusbaas. Majutusettevõtetes peatunud turistidest enim saabus Soomest, kust neid reisis siia 29 000 ning Lätist, kust Eestisse tuli ligi 14 000 inimest.

Soome turiste oli kolm korda rohkem kui 2022. aasta jaanuaris, Läti turistide arv suurenes 31%. Rohkem turiste kui aasta varem saabus ka Leedust, Saksamaalt, Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikisest ja Aasia riikidest. Välisturistidest 79% peatus Harju maakonna majutusettevõtetes, järgnesid Pärnu (8%), Tartu (6%) ja Ida-Viru (2%) maakonnad. Välisturistid veetsid Eestis kokku 170 000 ööd.

Siseturistidest 68% märkis oma reisi eesmärgiks puhkuse ja 24% töö. Kõige rohkem ehk 33% siseturistidest peatus Harjumaal, 13% Tartumaal, 12% Pärnumaal ja 10% Ida-Virumaal. Valgamaal peatus 8% ja Lääne-Virumaal 6% siseturistidest. Siseturistid veetsid majutusettevõtetes kokku 193 000 ööd.

Jaanuaris pakkusid külastajatele teenust 913 majutuskohta. Turistide kasutuses oli 21 000 tuba ja 47 000 voodikohta, täidetud oli 35% tubadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 44 eurot inimese kohta, mis oli 2022. aasta hinnast 8 euro võrra kallim ning 6 euro võrra kallim kui 2020. aasta jaanuaris. Lääne-Virumaa majutusettevõttes maksis ööpäev keskmiselt 51 eurot, Tartumaal 48 eurot, Harjumaal ja Ida-Virumaal 46 eurot ning Pärnumaal 37 eurot inimese kohta.