Klient sõlmis Ergo kindlustusega reisikindlustuslepingu. Kliendi reis pidi algama 28.08.2022, kuid operatsiooni tõttu ei saanud ta reisile minna. Klient esitas kindlustusfirmale reisikahjude nõude summas 836,43 eurot.

Kindlustusfirma sõnul ei vastanud tõele kliendi kaebuses selgitus, et ta tervislik seisund halvenes augusti keskel. Ergo kindlustus lisas, et lisatud haigusloo järgi halvenes kliendi tervis hiljemalt juuli alguses ja muutus halvemaks samal kuul. 2.08, mil sõlmiti kindlustusleping, oli avaldaja arstile helistanud ja selgitanud, et tal ei ole paremaks läinud, tõi kindlustusfirma välja. „Seega oli haigus, mille tõttu reis ära jäi, igal juhul ja selgelt alanud enne kindlustuslepingu sõlmimist/jõustumist ja kindlustusandjal ei ole hüvitamise kohustust.“