Tegu on veebipõhise loaga Euroopa Liidu mittekuuluvatele kodanikele 60 riigist, kes ei vaja praegu viisat, näiteks Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi kodanikud. Luba kehtib ainult nendele kolmandate riikide (Euroopa Liidu välised riigid) passiomanikele, kes praegu ei vaja Euroopa Liidu ja Schengeni riikidesse reisimiseks viisat.

Luba maksab 7 eurot ja kehtib kolm aastat. Alates 2024. aastast on Euroopa Liitu sisenevatelt viisavabadelt reisijatelt vaja heakskiidetud ETIAS-i sisenemise luba turismi, äri või transiidi eesmärgil.

Eesmärk julgeoleku tugevdamine

Euroopa Komisjoni eesmärk loa loomisel oli tugevdada julgeolekut terves Euroopa Liidus, sest liitu kuuluvate riikide külastatavus on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. Eesmärkide hulka kuulub piirijulgeoleku tugevdamine terrorismijuhtumite sagenemise tõttu ja viisavabaduse rändega seotud kuritarvituste vastu.

Teine eesmärk on vähendada piiriületuse ooteaegu ja seda lihtsustada. Lisaks on eesmärk lühendada ooteaegu, muutes piirihalduse julgeolekutöötajate jaoks lihtsamaks ja tõhusamaks reisijate läbivaatus Euroopa Liidust saabumisel ja sealt lahkumisel.

Infrastruktuur ei ole piisav

Veebilehe Etias.com andmetel on ETIAS-i käivitamise hilinemise põhjused tõenäoliselt seotud koroonapandeemiast tingitud häiretega. Samuti on põhjuseks mitmete lennujaamade, sadamate, raudtee- ja maismaaületuskohtade rahastamisega seotud probleemid, millel lihtsalt ei ole praegu infrastruktuuri, et käsitleda andmeid, mis kataksid uue süsteemi nõudmisi. Eurostar, Eurotunnel ning teised operaatorid ja teenusepakkujad on väljendanud muret selle pärast, et nad ei suuda koguda näo- ja sõrmejälgede andmeid ETIAS-esse sisenemiseks.

Samuti on vaja kõrgtehnoloogilise infrastruktuuri paigaldamist ja see tuleb tööle panna kõigis Euroopa õhu-, raudtee-, maismaa- ja merepiiripunktides, et integreerida andmebaaside ja tarkvararakenduste võrgustikku ning tagada süsteemi nõuetekohane toimimine.