Reisikorraldaja tagatis peab olema piisav, et juhul, kui pakettreis sisaldab reisijavedu, oleks vajaduse korral võimalik selle arvelt kõik reisijad reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta tuua ja majutada. Samuti selleks, et tagastada kõikidele reisijatele nende poolt pakettreiside eest tasutud reisitasud ja tasud lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

Seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtja tagatis peab olema piisav, et vajaduse korral oleks võimalik tagastada kõikidele reisijatele nende poolt seotud reisikorraldusteenuste eest hõlbustavale ettevõtjale tasutud reisitasud. Juhul, kui seotud reisikorraldusteenused hõlmavad reisijavedu ja hõlbustav ettevõtja on reisijaveo eest vastutav, siis ka selleks, et kõik reisijad reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta tuua ja majutada.

Kuna reisiettevõtja peab tagama tagatise piisavuse kogu oma tegevuse igal ajahetkel, tuleb tal tagatise piisavust hinnata, seda eriti tähelepanelikult siis, kui plaanitakse tavapärasest suuremat müüki, ja vajaduse korral tagatist suurendada. Tagatise piisavuse hindamiseks tuleb omada täpset ülevaadet võetud kohustustest, sealhulgas ka reisiettevõtjale tasutud reisitasudest. Tagatise suurendamiseks on kaks viisi: kas suurendada olemasolevat tagatist või seada täiendav tagatis selleks ajaks, kui on oodata suuremas summas reisitasusid.

Seetõttu tuleb tagatise piisavusele pöörata erilist tähelepanu praegu, kui on oodata tavapärasest rohkem reisitasusid – veebruarikuus toimuva turismimessi Tourest 2023 ajal ja algava koolivaheaja eel.