Ametiühingute Keskliidu sõnul on töötajate voli enda õiguste eest seista sisse kirjutatud kollektiivse töötüli lahendamise seadusesse. ,,Kehtivas õigusaktis on kirjas kolmepäevane etteteatamisaeg ja hoiatusstreigi tunnine kestus – mõlemat on Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) järginud, seega on tegu õiguspärase tegevusega, mille takistamine pole Tallinki pädevuses,'' kirjutati pressiteates.

Neljapäeval teatas Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) tunnisest hoiatusstreigist 16. jaanuaril algusega kell 17.30 Tallink Grupi laevadel Star, MyStar ja Baltic Queen. Põhjuseks olid eelmisel aastal takerdunud palgaläbirääkimised EMSA ja tööandja vahel. Viimasel kuul pole toimunud ühtki koosolekut ja lepitusprotsess on jäänud venima. Streigis osalesid vaid reisijaid teenindavate osakondade töötajad, mistõttu oli tagatud laevade õigeaegne sihtpunkti jõudmine.

,,Tallink Grupi reaktsioon hoiatusstreigi teatele on nördimust tekitav,'' ütles Ametiühingute Keskliit pressiteates. Üritades jätta muljet ametiühingu ja töötajate ebaseaduslikust tegevusest, on tööandja ähvardanud streigis osalevaid töötajaid vallandamisega.

Otsuse hoiatusstreigi seaduslikkuse osas teeb kohus, mitte tööandja. Seega on Tallinki poolt levitatav väärteave sügavalt taunitav. Nii nagu ametiühing ei või takistada hoiatusstreigiga mitteliitunute töötamist, pole tööandjal õigust takistada hoiatusstreigis osalejate meeleavaldust piisava palgatõusu taotlemiseks.

Ametiühingute Keskliidu juht Jaan-Hendrik Toomel on tööandja käitumisest üllatunud. „21. sajandil, vedades ettevõtlust tunnustatud õigusriigis, pole kohane mustata töötajaid ja nende esindusorganisatsiooni,“ sõnas Toomel, kes soovitab tööandjal näha ametiühingus pigem partnerit ja suhtuda töötajate soovidesse austusega.