Sellistes kohtades näeb metsa üleminekut rabaks ja vastupidi – kuiv pinnas asendub märjaga, sootaimed põlise kuusemetsa omaga. Edasi loogeldes jõuab rada kaunite rabalaugaste vahele.

Riisa õpperada on 4,8 kilomeetrit pikk ning kaetud pea täies ulatuses laudteega. Rajale jääb 8 väikest puhkekohta ja vaatetorn, kust avaneb suurepärane vaade ümbritsevale loodusele. Mõnede suuremate rabalaugaste juures on loodus ka hea võimalus ujumiseks.

Soomaa rahvuspark on soode- ja rabaderohke ala Pärnu- ja Viljandimaal. Külastajatele on kõige tuntum lume sulamise või suurte vihmade järgne Soomaa suurvesi ehk nn Soomaa viies aastaaeg, mil kõik madalamad metsad, teed ja isegi õued on üle ujutatud. Ainsaks liiklusvahendiks on neil päevil paat.

Soomaal, mida on nimetatud ka Eesti põlislooduse pealinnaks, asub koguni viis suurt raba, mille tõttu tekib seal ka viies aastaaeg. Looklevate jõgede kallastel on traditsioonilise maakasutuse käigus kujunenud liigirikkad jõeluhad ja puisniidud. Tänu nendele suurtele puutumatutele aladele kuulub Soomaa Euroopa põlislooduse võrgustikku. Seetõttu on seal ka matkamine ülimalt populaarne.

Vaata lähemalt videost: https://youtu.be/s8C0q9hP9SY