Riik kutsub homme kokku nõukogu, et pidada kriisireguleerimismehhanismi koosolek, kus arutatakse reisipiirangute teemat, eesmärgiga leppida kokku ühine seisukoht.

Valitsus on andnud terviseametile ülesandeks analüüsida olukorda Hiinas ja selle tagajärgi Rootsile ning teha ettepanekuid meetmete, sealhulgas võimalike reisipiirangute kohta. „Oleme valmis erinevateks stsenaariumideks ja oleme terviseametiga pidevas suhtluses,“ ütles Rootsi sotsiaalminister Jakob Forssmed.

„Valitsus valmistub selleks, et saaks kehtestada reisipiirangud. Samal ajal suhtleme ka oma Euroopa kolleegidega, et Euroopa Liidus kehtestada võimalikult samad reeglid,“ ütles riigi justiitsminister Gunnar Strömmer.