Transpordiameti korraldatud hankele laekus kolm pakkumust, millest parimaks tunnistati NyxAir OÜ orienteeruva maksumusega 4,3 miljonit eurot kogu lepinguperioodi kohta.

Teised pakkumused olid küll maksumuselt madalamad, kuid transpordiamet on sunnitud tunnistatama need mittevastavaks, kuna pakkujate pakutud lennukitega ei ole võimalik osutada katkematut teenust, mis oli riigihankes nõutud.

Lihtsustatult öeldes pidi pakkuja arvestama hankelepingu täitmiseks esitatud lennuki suutlikkusega maanduda Kärdla lennuväljal erinevate rajaseisukordade korral. NyxAir OÜ pakkumuse edukaks tunnistamisega on Hiiumaale tagatud toimiv lennuteenus ning boonusena on antud lennuk ka suurem ehk seal on rohkem istekohti, kui oli hankes nõutud.

„Oleme valmis, et olukorras, kus kahte madalamat pakkumust ei tunnistatud vastavaks, võib lennuhange minna vaidlustamisele, ent kinnitame – meie eesmärk on tagada katkematu lennuühendus,“ lausus transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Kati Tamtik.