Lufthansale ennustatakse aasta lõpuks rekordilist kasumit. Majandusaasta tegevuskasumiks ennustatakse firmale 1,5 miljardit eurot. Reisijate statistika kohaselt on ka see kasvutrendis ja jätkab järgnevate kuude jooksul kasvamist.

2022. aasta terviklikud andmed esitab Lufthansa Grupp uue aasta märtsikuus.