Kuigi Euroopa Komisjon peab konsultatsioone direktiivi läbivaatamiseks ja reisijate õiguste parandamiseks, ei ole ECTAA hinnangul tehtavad sammud piisavalt head, et kaitsta reisijate õigusi.

Praeguse plaani kohaselt on Euroopa Komisjon üles näidanud huvi piirata tulevikus lubatud ettemakseid reisikorraldajatele, kuid jätnud tähelepanuta lennuettevõtetele tehtavate ettemaksete reguleerimise.

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) peasekretäri Merike Halliku sõnul küsivad just lennuettevõtted enamikul juhtudel täies ulatuses ettemaksu, mille reisikorraldaja peab tasuma, ent kui reisi toimumise ajaks ei ole lennuettevõte suuteline lubatud lennuveoteenust osutama, siis jääb pakettreisidirektiiv inimeste õiguste kaitsel hätta.

„Selline ettepanek näitab hästi, et ette valmistatavad muudatused ei arvesta piisavalt turismisektori eripäradega. Reisikorraldajad ei hoia reisijate ettemakse enda käes, vaid maksavad need ette ära lennuettevõtetele, hotellidele ja ekskursioonide korraldajatele. Just lennuettevõtetelt ettemaksude tagasi saamise meetmed on täna ebatõhusad ning vajavad kindlasti karmistamist,“ selgitas Hallik.

Konkreetseid võimalusi lennuettevõtete maksejõuetuse korral tegutsemiseks soovitas 2021. aastal ka Euroopa Kontrollikoda, kuid sellest hoolimata ei ole võimalikud ettepanekud Euroopa Komisjoni tegevuskavasse jõudnud.

Halliku sõnul on ECTAA eesmärk kutsuda Euroopa Komisjoni üles ühtlustama meetmeid kogu reisiahelas, et tagada reisijatele pakettreisidirektiivi näol maksimaalne kaitse. Ettemaksete piiramine ainult ühele osale ehk reisikorraldajatele, tekitaks olukorra, kus paljud reisikorraldajad peavad tegutsemise lõpetama. See stsenaarium jätaks tarbijad ilma olulistest reisitoodetest.

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 75 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad.