Euroopa Komisjon kohandas vastavat seadusandlust kaasaegsetele kommunikatsioonitehnoloogitele vastavaks. See tähendab, et lennufirmad saavad võimaluse paigaldada lennukitesse 5G tehnoloogiat võimaldavad seadmed. Selle tulemusena saab lennukites kasutada nutitelefone ja muid elektroonikaseadmeid täpselt samamoodi, nagu maa peal.

,,Taevas ei ole enam piiriks kiirete ja kõrgemahuliste ühenduste loomiseks,'' ütles Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton.

Mobiilsideteenuste osutamiseks lennukipardal kasutatakse spetsiaalset võrguseadet, nn picocelli (mobiilside väike baasjaam, leviulatusega kuni 200m) ja signaal jõuab maapealse võrguni läbi satelliitsidevõrgu.

Lisaks sellele on 5G-sagedusalad nüüdsest kättesaadavad ka maanteetranspordis, näiteks rongides ja bussides.

Rakendusmääruste muudatuse kohaselt teevad liikmesriigid 5G-sagedusalad maanteesõidukites kasutamiseks kättesaadavaks nii ruttu kui võimalik, hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks.