Määruse eelnõu võeti vastu 3. novembril. Konverentsimaailmas on konverentside toetamine omavalitsuste poolt üha tavapärasem praktika, selline toetusmeede on näiteks Riias ja Vilniuses, küll aga pole seda Stockholmis ega Helsingis. Toetust pakub Eestis ka Tartu. Meetme eesmärgiks on tõsta riigi konkurentsivõimet võrreldes naaberriikidega ja meelitada suuri konverentse.

Turism on viimasel paaril aastal palju kannatanud. Individuaalturism on vaikselt taastumas, konverentsiturismi taastumine aga võtab veel aega. Turismi eest vastutav Tallinna abilinnapea Joosep Vimm sõnas, et perioodil 2018-2019 oli aastas vähemalt 50 välisdelegatsiooniga rahvusvahelisi konverentse Tallinnas umbes sada. „Selle aasta esimese kaheksa kuu jooksul on neid toimunud paarkümmend,“ lisas Vimm.