Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti klint, rändrahnud, kivikülvid) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Rahvuspark kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana. Rahvuspargi pindala on 747,84 km², sellest maismaad 479,10 ja merd 268,74 km². Vaatamisväärsustena saab välja tuua järgmised objektid nagu Põhja-Eesti rannik poolsaarte ja lahtedega, Lahemaa kui Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid ja hiidrahnuderikkaim piirkond, balti klint ja sellesse lõikunud kärestikulised jõed, ca 4000-aastase asustusajalooga loopealsed, rabad, külad ja mõisad.

Vaata videot Lahemaa rahvuspargist: