Erakorralised asjaolud ei vabasta kohustusest reisija eest hoolitseda Olukorras, kus lend hilineb või tühistatakse, võib lennureisijal olla lennufirma vastu (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 261/2004 artikkel 7 alusel) hüvitisnõue summas kuni 600 eurot. Hüvitise suuruse määramisel on otsustava tähendusega lennuteekonna pikkus ja hilinemise korral peab lend hilinema vähemalt 3 tundi. Lennufirmadel on aga võimalus tugineda vastuväitele, et probleem tulenes erakorralistest asjaoludest ja isegi kõigi vajalike meetmete rakendamisel poleks suudetud tagajärge vältida - sellisel juhul on lennufirmal õigus keelduda hüvitise maksmisest.

Esmalt olgu rõhutatud, et isegi kui lennufirma tugineb erakorralistele asjaoludele, siis see annab talle üksnes õiguse keelduda kompensatsiooni maksmisest. See aga ei vabasta lennufirmat oma kohustusest hoolitseda reisija eest – pakkuda talle hilinemise vältel süüa-juua, teatud juhtudel ka hotellimajutust.