Täna on transpordisektori jalajälg kogu süsinikuheitmest umbes 30%, millest lennunduse jalajälg on vaid 4%. „Lennunduse tekitatav jalajälg ei ole teiste kategooriatega võrreldes küll kuigi suur, kuid lennunduse kogukond tervikuna tajub oma tegevuse mõju ning teeb iga päev tööd selle nimel, et leida viise, kuidas anda oma panus keskkonnahoidu. Just seetõttu oli äärmiselt tore tulla kokku, tõmmata kindad kätte ning anda läbi Maailmakoristuspäeval osalemise oma panus puhtama keskkonna loomisse,“ rääkis AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Anneli Turkin.

Lennundusvaldkonna ettevõtted koristasid Stroomi rannaparki, mis peamiselt vajas puhastamist just väikeprügist, sealhulgas suitsukonidest. „Suitsukonisid peetakse maailma üheks kõige suuremaks prügiprobleemiks, kuna sigareti filtrid ei lagune bioloogiliselt ning igal aastal satub maailmas loodusesse neid üüratus koguses. Kuna Tallinnas on lennundus koondunud Ülemiste järve kaldale ning kanalisatsioonist liigub vesi otse Tallinna lahte, on meie südameasi tagada veekogude puhtus kõikjal Eestis ning rannaalade ja -pargi puhastamisega saime anda oma panuse sellesse“ lisas Turkin.

Neli ettevõtet ühendasid jõud ja andsid koostöös panuse Maailmakoristuspäeva õnnestumisse. „Lennundussektor töötab vahetustes ja ööpäevaringselt, ent mul on hea meel, et kõikides ettevõtetes on töötajaid, kellele läheb keskkonnahoid korda,“ sõnas Turkin.