Soomes võib peagi alata pilootprojekt, mille käigus katsetatakse esimest korda Euroopa Liidus digitaalse reisidokumendi kasutamist piiriüleseks reisimiseks. Euroopa Komisjon loodab, et mõned liikmesriigid korraldavad selliseid katseprojekte. Saadud kogemuste põhjal võiks komisjon hiljem edendada digitaalsete reisidokumentide kasutuselevõttu Euroopa Liidus.

Digitaalne reisidokument hõlbustaks reisimist

Soome piirivalveameti töötaja Mikko Väisäneni sõnul võttis komisjon eelmise aasta lõpus Soomega ühendust ning uuris, kas riik oleks valmis osalema pilootprojektis. Digitaalse reisidokumendi kasutamise eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piirikontrolli ja reisimist. Kui üks piirikontroll on veidi kiirem, võib sel olla märkimisväärne mõju paljudele reisijatele, toob Väisänen välja. Esialgsete plaanide kohaselt võiks digitaalse reisidokumendi kasutamist katsetada Soome ja Horvaatia ning Madalmaade ja Kanada vahelises reisijateveos, rahastus tuleks komisjonilt.

Väisänen rõhutab, et pole kindel, kas pilootprojekt viiakse Soomes ellu. „Me valmistame praegu ette rahastamistaotlust komisjonile, mis tuleb esitada augusti lõpuks. Pärast seda otsustame, kas projekt läheb käiku,“ nendib ta. Kui pilootprojekt Soome ja Horvaatia vahelistel lennuliinidel jätkub, soovitakse, et grupp reisijaid testiksid seda.

Väisäneni sõnul saavad reisijad telefoni rakenduse, kus on digitaalne reisidokument. Reisile minnes saadavad nad reisidokumendi eelnevalt elektrooniliselt piirivalveametile. „Teave kontrollitakse eelnevalt ja kustutatakse pärast reisi,“ selgitab Väisänen. Pilootprojekti raames oleks Helsingi lennujaamas üks liin, kus saaksid nii väljuvad kui saabuvad reisijad läbida piirikontrolli. Piirikontrollis tehakse reisijast foto isiku tuvastamiseks. „Esimeses etapis tuleb pass samal ajal üle lugeja liigutada, kuid seda ei pea avama. Edaspidi on tõenäoliselt võimalik kasutada passi asemel telefoni,“ lausub Väisänen.

Pilootprojektis füüsilisel kujul pass ei kaoks

Lisaks Helsingi lennujaamale kavatsetakse sarnast süsteemi katsetada ka Horvaatias. Pilootprojekti raames peavad reisijad endiselt kandma kaasas passi füüsilisel kujul. „Pikemas perspektiivis on eesmärk kaotada reisimisel vajadus füüsilise passi kaasavõtmise järele. Pilootprojekt oleks ainult esimene samm selles suunas,“ märgib Väisanen. Ta lisab, et digitaalne reisidokument tähendab, et tulevikus ei pea reisijad võib-olla enam pardakaarti ega muid dokumente kaasas kandma, vaid nende isikut saaks tuvastada näokujutise alusel.

Kui komisjon rahastab pilootprojekti, algab see selle aasta lõpus ja kestab järgmise aasta lõpuni. Soome ja Horvaatia vahelise liikumise puhul katsetataks digitaalset reisidokumenti kõige varem järgmisel kevadel, kuna talvel ei toimu kahe riigi vahel otselende. Soome uurib, kas katseprojektis osalevad Soome reisijad võiksid kasutada digitaalset reisidokumenti sellisel juhul ka muudel lendudel.