„Olukord Euroopa lennujaamades on Tallinnaga võrreldes tunduvalt keerulisem,“ sõnas ta.