Puisniidud on inimtekkelised, aastasadade jooksul kujunenud liigirikkad kooslused, neis hõredates pargitaolistes puistutes tehti heina ja karjatati loomi, korjati ravimtaimi, marju ja seeni. 20. sajandi põllumajanduse intensiivistumine on puisniitude hävimise peapõhjus. Nedrema puisniit on üks Eesti ja kogu Euroopa suurimatest. 1998. aastal alustatud taastamistööde tulemusena on niidu niidetava ala suurus kasvanud ligi 100 hektarini.

Vaata videot Nedrema puisniidust: