Martin Gauss, airBaltic’u juhatuse esimees: “Meie visiooniks on olla jätkusuutlik Euroopa lennundusettevõte. airBaltic’us me usume, et SAF mängib kriitilist rolli selle eesmärgi saavutamisel ning tagab lennunduse tasakaalustatud tuleviku. Tänu jätkusuutlikule kütusele saab igaüks, kes lennundusega seotud, vähendada oma keskkonnajälajalge. Meie SAF’i kasutamise osakaal suureneb nii 2022. aastal kui ka edaspidi.”

2021. aasta 28. detsembri airBaltic’u lend nr. BT302, mis suundus Helsinkist Riiga, kasutas 37% ulatuses Neste MY Sustainable Aviation Fuel ja 63% ulatuses traditsioonilist aviatsiooni fossiilset kütust. Seni oli see kõige suurema SAF’i proportsiooniga airBaltic’u lend.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ oma puhtal kujul ja arvestades toote kogu elutsüklit vähendab kasvuhoonegaaside emissiooni kuni 80% võrreldes fossiilsete lennukikütuste kasutamisega.

Tuomas Kulola, Neste turunduse- ja müügijuht: “Neste on pühendunud sellele, et toetada lennundust selle kliimaeesmärkide saavutamisel. Oleme arendanud kiiresti kättesaadava lahenduse, mis on alati olemas ja tagab kohese lahenduse süsihappegaasi emissiooni vähendamiseks lennunduses. Kõik algatused kliima valdkonnas on vajalik ja iga samm on oluline. Hea meelega toetame airBaltic’u nende eesmärkide saavutamisel CO2 emissiooni vähendamisel.”

airBaltic’u keskkonnaalane juhtimine baseerub süstemaatilise ja püsiva parendamise põhimõttel. Lennufirma on identifitseerinud oma töös võtmetähtsusega keskkonnalased aspektid, hindas nende mõju, riske ja võimalusi ning püstitas nendega seoses ka selged eesmärgid.

Hetkel on airBaltic kasutamas 32 Airbus A220-300 lennukit, mis on maailmas kõige keskkonnasäästlikum kommertslennuki mudel. Airbus A220-300 on ainuke lennukimudel maailmas, millel on läbipaistev elutsükli deklaratsioon tõendades CO2 ja NOX emissioonide vähendamist vastavalt 20% ja 50%*.

* Arvutatud CORSIA metodoloogia põhjal.

Vaata videot: