Lätti sisenemise piirangud sõltuvad riigist, kust isik siseneb ja sellest, kas isik on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul viiruse läbi põdenud või mitte. Eesti kuulub kõrge riskiga riikide hulka ja seetõttu kehtib neile Eestist tulijatele, kes ei ole täielikult vaktsineeritud ega 180 päeva jooksul viirust läbi põdenud lisaks testimise kohustusele ka 10-päevane eneseisolatsiooninõue.

Läti rakendab riigisiseselt osalist sulgemist 21. oktoobrist kuni 15. novembrini, mil kehtib liikumiskeeld kella 20:00st õhtul kuni 05:00 varahommikul. Rahvusvaheline reisiliiklus jätkub.

Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi. Transiidi puhul tuleb Läti läbida 12h jooksul alates elektroonilise ankeedi täitmisest (v.a erandid). Ankeedi täitjad saavad QR-koodi, mis tuleb esitada piirivalveametnikule.

Lisainfo ankeedi kohta:

Alaealiste eest täidab ankeedi lapsevanem või seaduslik esindaja. Ankeeti märgitakse isikuandmed koos kontaktandmetega ja eelneva 14 päeva reisiajalugu. Erandina võivad igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil piiriületajad täita ankeedi korra 30 päeva jooksul. Rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga tegelevad juhid võivad samuti täita ankeedi vaid korra 30 päeva jooksul. Kasutades Lätti sisenemiseks rahvusvahelist reisijateveoteenust, tuleb ankeedi täitmise kinnitus (QR-kood) esitada mobiilseadmes või paberil välja prindituna vedajale.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid