Alla 12-aastaste laste suhtes hakkab kehtima nõue, mille järgi tuleb vaktsineerimata või COVID-19 läbipõdemata lapsevanema või hooldajaga tulnud lapsel teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks kolmandal päeval COVID-19 PCR test. Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta minna esimesel päeval pärast reisi kooli, lasteaeda või lapsehoidu. Kui kolmandal päeval tehtud testi tulemus on negatiivne, saab ta jätkata osalemist lapsehoius, lasteaias või koolis. Kui testitulemus on positiivne, tuleb jääda karantiini.

Alla 12-aastane laps, kes saabub riiki vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud vanema või hooldajaga ja kellel pole haigustunnuseid, saab koolitöös ja huvitegevuses osaleda piirangutevabalt.

12-18-aastastele ja sel õppeaastal 19-aastaseks saavatele noortele, kelle vanem või saatja ei ole vaktsineeritud ega läbi põdenud COVID-19 haigust ning kes ei ole ise vaktsineeritud, tuleb samuti teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisilt saabumisest kolmandal päeval COVID-19 PCR test. Juba kehtivas korralduses esinevad ka täiendavad õiguslikud alused spetsiifilisteks juhtudeks, millal noored ja lapsed on vabastatud testimisest ja eneseisolatsioonist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Riikide nakatumisnäitudega tabelid leiad SIIT.